Aloitussivu – teksti 1

Hei

Nimeni on Jutta Mattila. Olen koulutukseltani psykologi ja psykoterapeutti. Työskentelyni lähtökohtana on asiakaskeskeisyys. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, jolloin myös terapiaprosessi ja työskentelytavat muotoutuvat jokaisen asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti ainutlaatuisiksi.  Toimin asiakkaan rinnalla kanssakulkijana matkalla, jossa tutkimme yhdessä hänen elämäänsä, ajatuksiaan, voimavarojaan ja tunteitaan.

Psykoterapiasuuntaukseni on ratkaisukeskeinen, mutta psykologin pohjakoulutukseni myötä työskentelyssäni yhdistyvät myös kognitiivisen terapian työskentelymuodot ja psykologin maisterin tutkinnon myötä omaksuttu yleinen tieto ihmisen psyykestä. Olen myös omaksunut työskentelyyni narratiivisen terapian lähestymistapoja.