PSYKOLOGIPALVELUT

PSYKOLOGIN TUTKIMUKSET

Psykologisilla tutkimuksilla tarkoitetaan psykologin ammattitaidolla ja -tiedolla kerättyä tietoa, jolla pyritään kartoittamaan asiakkaan tilannetta, tarvittavia tukitoimia ja suunnittelemaan tulevaisuutta. Tutkimukset kohdistuvat ensisijassa kognitiivisten taitojen  ja kouluvalmiuksien arviointiin. Ne toteutetaan yleensä 4-5 käyntikertana (á 45 min) ja sisältävät sekä suullisen että kirjallisen palautteen.

OPPIMISVAIKEUDET

Lasten erilaiset oppimiseen liittyvät ongelmat ovat varsin tavallisia. Erityisiä oppimisvaikeuksia ovat esimerkiksi lukivaikeus, matematiikan vaikeus tai kielellinen erityisvaikeus. Oppimisvaikeus voi olla kapea-alainen, jolloin se koskettaa vain yhtä oppimisen aluetta tai se voi olla useampia oppimisen alueita koskettava laaja-alainen oppimisvaikeus. Lapsi, jolla on oppimisen vaikeuksia, tarvitsee tukea sekä kotona että koulussa. Onkin tärkeää selvittää, minkälaisia oppimisvaikeudet ovat ja arvioida sopivia tukimuotoja.

 

Yli kymmenen vuoden koulupsykologin työkokemuksen myötä tietoni oppimisvaikeukeuksista ja niihin liittyvistä psykologin tutkimuksista on kattavaa. Tunnen myös perusopetuksen tukimuodot ja muut koulumaailman käytänteet perusteellisesti. Jos olet huolissasi oman lapsesi oppimisvaikeuksista tai haluat kysyä lisää niiden tutkimisesta tai tukemisesta, ota yhteyttä.