TYÖNOHJAUS, KOULUTUS & KONSULTOINTI

Työnohjaus ja konsultointi

Ratkaisukeskeisen menetelmän käyttö ei ulotu pelkästään psykoterapiaan, vaan samoja periaatteita sovelletaan laajasti myös mm. työnohjauksessa, työyhteisöjen kehittämisessä, valmennuksessa ja kasvatuksen alalla. Työnohjauksessa vahvistetaan ammatillisia vahvuuksia ja hallinnan tunnetta omaan työhön. Se lisää työmotivaatiota, tuloksellisuutta sekä työhyvinvointia. Työnohjauksen avulla on mahdollista kehittää itseään ja osaamistaan omassa työssä. Minun roolini työnohjauksessa on yhdessä ohjattavan kanssa tutkia hänelle itselleen sopivia ratkaisuja ja kehittämisen muotoja.

Pohjakoulutukseni ja koulumaailman kokemukseni vuoksi työnohjauksestani tai konsultoinnistani voivat erityisesti hyötyä koulupsykologit, koulukuraattorit ja opettajat.

Tarjoan työnohjausta myös etänä. 

Koulutus

Ratkaisukeskeinen työskentelyote asiakastyössä on todettu yhteistyötä lisääväksi ja siten tuloksellisuutta parantavaksi. Olen pitänyt työyhteisöille koulutuksia ratkaisukeskeisen työskentelyn perusperiaatteista. Näillä perusperiaatteilla ollaan päästy alkuun uusien toimintatapojen käyttöönottamisessa. Ratkaisukeskeistä menetelmää sovelletaan myös hyvin tuloksin työyhteisöjen kehittämisessä ja ongelmatilanteiden selvittelyssä.

Koulutukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaisesti ja hinnat sovitaan asiakkaan kanssa koulutuksen tavoitteesta ja laajuudesta riippuen.