psykoterapiaa

 

 

 

Tarjoan ratkaisukeskeistä psykoterapiaa  sekä työnohjausta. Vastaanottoni sijaitsee Turun keskustassa Hippo terapiaklinikan tiloissa.

”Olen Jutta Mattila.  Koulutukseltani olen psykologi ja psykoterapeutti. Työskentelyni lähtökohtana on asiakaskeskeisyys. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, jolloin myös terapiaprosessi ja työskentelytavat muotoutuvat jokaisen asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti ainutlaatuisiksi.”

Jutta Mattila

Psykologi, Psykoterapeutti

Olen psykologian maisteri, laillistettu psykologi ja psykoterapeutti. Psykologian maisterin tutkinnon olen suorittanut Turun yliopistossa ja psykoterapiakoulutuksen Oulun yliopistossa. Olen toiminut psykologina vuodesta 2005 ja psykoterapeuttina vuodesta 2017 lähtien. Työurani aikana olen työskennellyt lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

”Pienenkin tuikun sytyttäminen on arvokasta, vaikkei valo poistaisikaan pimeyttä kokonaan.”

-Yvonne Dolan

Olen erikoistunut seuraaviin 

Psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on asiakaskeskeinen, tulevaisuussuuntautunut, tavoitteellinen ja voimavaroihin keskittyvä psykoterapiamuoto. 

Ratkaisukeskeisyys on asiakaskeskeisyydessään joustava, monipuolinen, erilaisia tekniikoita salliva ja hyödyntävä ajattelu- ja työtapa. Työskentelytapa muovautuu jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Työskentelyssä hyödynnän mm. psykologian maisterin tutkinnossa sisäistämiäni kognitiivisen terapian lähestymistapoja. Keskeisiä työskentelyn kohteita siinä ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Psykoterapiakoulutukseni tutustutti minut myös narratiiviisen (kertomukselliseen) terapiaan, jossa elämää nähdään tutkittavina tarinoina. Mahdollisten surullisten ja epäonnisten tarinoiden lomassa kulkevat pieninä huomaamattomina polkuina myös jotkut ilon, onnen ja rohkeuden kertomukset. 

Työnohjaus

Tarjoan työnohjausta vastaanotolla ja etänä.

Kliinisen työnohjauksen lisäksi työnohjauksesta on hyötyä hyviä vuorovaikutustaitoja vaativilla aloilla (erityisesti koulutus-, kasvatus-  ja esimiestyö). Työnohjauksessa vahvistetaan ammatillisia vahvuuksia ja hallinnan tunnetta omaan työhön. Se lisää työmotivaatiota, tuloksellisuutta sekä työhyvinvointia. Työnohjauksen avulla on mahdollista kehittää itseään ja osaamistaan omassa työssään.

Lapset ja nuoret

Olen työskennellyt vuodesta 2005 lähtien lasten ja nuorten kanssa. Psykologina omaan vankan kehityspsykologisen tiedon lapsuus- ja nuoruusvuosista. Lisäksi yli kymmenen vuoden koulupsykologin työkokemuksen myötä tietoni oppimisvaikeukeuksista on kattavaa ja tunnen perusopetuksen tukimuodot ja muut koulumaailman käytänteet perusteellisesti.  Vaikka työskentelen nykyään pääasiassa aikuisten kanssa, pyrin huolehtimaan siitä, että osa asiakkaistani on lapsia ja nuoria. 

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus

Ymmärrän, että sukupuoli on ei-binäärinen rakenne, johon kuuluu useita erilaisia sukupuoli-identiteettejä ja, että sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen ovat erillisiä, mutta toisiinsa vaikuttavia rakenteita. 

Tiedostan yhteiskunnan normatiivisuuden ja miten stigma, ennakkoluulot, syrjintä ja väkivalta vaikuttavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien terveyteen ja hyvinvointiin. 

Työskentelyssäni pyrin parhaani mukaan tunnistamaan itsessäni olevan heteronormatiivisuuden. Pyrin myös lisäämään tietoani seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolisuuden moninaisuudesta. 

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on asiakaskeskeinen, vuorovaikutuksellinen, tulevaisuussuuntautunut, tavoitteellinen ja voimavaroihin keskittyvä psykoterapiamuoto. Lääketieteellisen ja ongelmakeskeisen ajattelumallin vastakohtana ratkaisukeskeinen lähestymistapa ei ole kiinnostunut diagnooseista ja patologisoivasta ajattelusta, vaan etsii asiakkaan omasta kokemuksesta hänen voimavaroja, toiveita ja haaveita sekä pieniä askelia kohti parempaa.

Ratkaisukeskeisyyden yhtenä taustafilosofiana on sosiaalisen konstruktionismin ajatteluperinne kielestä todellisuuden luojana ja muokkaajana. Todellisuus tulee luoduksi meidän mielessämme siinä kielessä, jota käytämme sekä meidän sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissamme. Psykoterapiassa on mahdollista tutkia, miten todellisuus on mielessämme luotuna. Tähän perustuu myös ratkaisukeskeisyyden keskeinen ajatus näkökulman vaihtamisen taidosta. Ihminen voi kehittää taitoaan vaihtaa näkökulmia ja saada siten vaihtoehtoisia ajattelemisen ja kokemisen tapoja. 

Ratkaisukeskeisyys poikkeaa monesta muusta suuntauksesta sen tulevaisuusorientaatiossa. Terapiakeskustelussa on koko ajan mukana toivotun tulevaisuuden kuva. Tämä ei tarkoita, etteikö menneisyyttä huomioitaisi. Menneisyydestä ja sen ikävistä, merkityksellisistä tapahtumista puhutaan siinä määrin, kun on tarpeellista, ja pyritään aina yhdistämään menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus keskenään kokonaisuudeksi.

Ajankohtaista

Tiedotan, jos minulla on vapaita psykoterapiapaikkoja tai jos olen lomalla.

Ota yhteyttä

Minut tavoittaa parhaiten sähköpostitse:

jutta.mattila@ajatuksellapsykoterapiaa.fi

Puhelin

044-2451224

Vastaanotto

Hippo terapiaklinikka
Sibeliuksenkatu 3a, 6krs
20100 Turku